Peryton: ערב משחקים חודשי!פריטון לוגו לגרעין ירושלים copy

מה זה בעצם? פעם בחודש יתקיים במסגרת הגרעין ערב פריטון בו ירוץ סבב של שניים-שלושה משחקי תפקידים באורך של כמה שעות. הכניסה פתוחה לכולם

ומה זה משחקי תפקידים? במשחקי תפקידים, כל שחקן מגלם דמות, מישהו בדיוני בעולם בדיוני. אתם מחליטים מה תעשה דמותכם, וכל הקבוצה ביחד עוברת עלילה, שבעצם נבנית תוך כדי המשחק.

ומה זה פריטון? כל אירועי הגרעין מתגאים בשם של חיות מיתיות. הפריטון (ויקיפדיה) הוא חצי אייל וחצי נץ.


הפריטון הקרוב! (אירוע הפייסבוק)

פריטון הבא יפורסם כאשר יקבע עבורו תאריך.

מוזמנים להביא משחקי לוח, קופסה, מיניאטורות מכל סוג. השתתפות במשחקי התפקידים בהרשמה מראש. פרטים נוספים יעלו לכאן בהמשך.